Společnost Dolnolabské elektrárny a.s. v roce 2013 dokončila projekt výstavby malé vodní elektrárny Litoměřice.

Elektrárna je situována na pravém břehu řeky Labe u zdymadla České kopisty v katastru města Litoměřice. Celkový dosažitelný výkon elektrárny je 6 460 kW při hltnosti turbín 340 m3/s. Nová elektrárna vyrobí ročně 32 000 MWh elektrické energie. Na elektrárně jsou instalovány dvě přímoproudé Kaplanovy turbíny. Otáčky turbín přenáší převodovka na dva synchronní generátory, každý o instalovaném výkonu 3 800 kVA. Vyrobená elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě 22kV. V případě výpadku této sítě je elektrárna schopna provozu do tzv. vydělené sítě (ostrovní provoz). Vodní elektrárna Litoměřice je navržena tak, aby v souladu se zákonem o vodách, maximálně využila hydroenergetický potenciál jezu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Průmysl a inovace.