Společně s projektem MVE Litoměřice byl realizován projekt Litoměřice – rybí přechod na Labi. V rámci tohoto projektu byl vybudován rybí přechod štěrbinového typu, který má zvláštní řešení jednak pro lososovité a jednak pro kaprovité ryby. Mimo to je v rybochodu umístěn žlab s kartáči pro migraci úhoře říčního.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 17 563 133 Kč
Dotace EU z OPŽP: 13 435 796 Kč (76%)
Dotace SFŽP ČR: 2 371 022 Kč (14%)
Příspěvek příjemce dotace: 1 756 315 Kč (10%)