Společnost Dolnolabské elektrárny a.s. vznikla v roce 2000 a předmětem jejího podnikaní je výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách.Společnost realizovala projekt výstavby MVE Litoměřice, který byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikaní a inovace (www.mpo-oppi.cz) a společně s ním realizovala projekt Litoměřice – rybí přechod na Labi podpořený v rámci Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz)